Sakal Ekimi

Günümüzde estetik alanında yaşanan gelişmeler, kadınlar kadar erkeklere de hitap ediyor. Bu gelişmelerden en önemlisi ise erkeklerin hayal ettiği sakala kavuşmasını sağlayan sakal ekimi operasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son zamanlarda moda olan gür ve uzun sakalın hayalini kuran erkekler, kalıcı sonuçlar veren ekim yöntemine başvuruyor.

Uygulama olarak saç ekimine benzeyen bu işlem, sakal seyrelmesi yaşayan erkeklere hayalini kurdukları gür sakalı sunuyor. Aynı zamanda bu operasyon sayesinde tamamen yeni bir sakal tasarımı yapmak da mümkün. Saç ekiminde olduğu gibi ekilen sakallarda herhangi bir dökülme sorunu yaşanmıyor.

Sakal Ekimi Nasıl Yapılır?

Sakal ekimi sırasında, ekilecek olan greftler ense bölgesinden ya da şakak bölgesinden toplanıyor. Greftler, saç ekimine benzer şekilde FUE yöntemiyle toplanıyor. Lokal anesteziyle uygulanan operasyonda ekilecek greft sayısı ekim yapılacak bölgeye göre belirleniyor.

Örneğin bıyık bölgesine ekim yapılacaksa 300-500 greft gerekiyor. Ancak daha sık ekimin olacağı çene ve yanak bölgesi için 500-700 greft kullanılabiliyor. En doğru greft sayısı, doktor tarafından yapılan muayene sonrasında belirleniyor.

Sakal Ekimi Sonrası

Ekim işlemi tamamlandıktan sonra hasta günlük hayatına geri dönebiliyor. Yaklaşık iki ya da üç haftalık bir sürede ekilen kökleri dökülüyor. Bu dökülme, sürecin bir parçası olarak kabul ediliyor. Daha sonra yaklaşık üç ay sonra yeni sakal kökleri çıkmaya başlıyor. Ancak ekilen sakalların tam olarak çıkması altı ay ila bir yıl sürebiliyor. Ekim işlemi sonrasında ekim yapılan bölgede herhangi bir yara izi kalmıyor. Olası enfeksiyonların ve diğer olumsuz durumların önüne geçmek için doktorun verdiği tüm talimatlarını izlemek gerekiyor.

Sakal Ekimi Kalıcı Olur Mu?

Saç ekiminde olduğu gibi ekilen sakallar kalıcı oluyor. Yaklaşık bir yıllık bir sürenin sonunda ekilen sakallar tamamen çıkıyor. Operasyon sonrası iyileşme sürecinde doktorun talimatları izlendiği takdirde, ekim süreci başarılı bir şekilde tamamlanıyor.Sakal ekim operasyonunun başarısını etkileyen diğer önemli bir faktör ise doktorun becerisi olarak sayılıyor. Hastanın sakal yönüne ve sıklığına göre ekim yapmak, operasyon sonrasında başarı oranını önemli ölçüde arttırıyor.